weldmnent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weldmnent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weldmnent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weldmnent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weldmnent

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công việc ráp hàn