weld-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld-on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld-on

    * kỹ thuật

    sự hàn gắn

    sự hàn vào