weld seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld seam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weld seam

  * kỹ thuật

  đường hàn

  mối hàn

  mối nối hàn

  vạch hàn

  xây dựng:

  vết hàn

  toán & tin:

  vết hàn, đường hàn