weld, tack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld, tack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld, tack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld, tack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weld, tack

  * kỹ thuật

  mối hàn dính

  xây dựng:

  hàn chấm mối

  toán & tin:

  hàn chấm nối