weld, concave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld, concave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld, concave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld, concave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weld, concave

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mối hàn lõm

  cơ khí & công trình:

  mối hàn lõm, trũng

  mối hàn trũng