weld butt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld butt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld butt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld butt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weld butt

  * kỹ thuật

  hàn nối đầu

  toán & tin:

  hàn đấu mí

  xây dựng:

  hàn đầu mí