weldment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weldment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weldment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weldment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weldment

  * kỹ thuật

  bộ hàn

  kết cấu hàn

  vật lý:

  bộ phận hàn

  sản phẩm hàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weldment

  an assembly of parts welded together