weld bead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld bead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld bead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld bead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weld bead

  * kỹ thuật

  dây điện hàn

  hàn dây

  mối hàn

  hóa học & vật liệu:

  dây hàn (mối hàn bằng một đường)

  xây dựng:

  đường viền chân cột

  đường viền đỉnh