weld on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld on

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hàn (đắp) thiêu kết