weld layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld layer

    * kỹ thuật

    lớp hàn