weldability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weldability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weldability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weldability.

Từ điển Anh Việt

 • weldability

  /,weld 'biliti/

  * danh từ

  tính hàn được (của kim loại)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weldability

  * kỹ thuật

  hàn

  xây dựng:

  tính chịu hàn