weldable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weldable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weldable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weldable.

Từ điển Anh Việt

 • weldable

  /'weld bl/

  * tính từ

  có thể hàn được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weldable

  * kỹ thuật

  dễ hàn

  hóa học & vật liệu:

  có thể hàn được

  xây dựng:

  hàn được

  toán & tin:

  không hàn được