weld nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld nut

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đai ốc hàn