weld nugget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld nugget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld nugget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld nugget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld nugget

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhân điểm hàn