weld length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld length

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chiều dài đường hàn