weld metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld metal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld metal

    * kỹ thuật

    kim loại hàn

    xây dựng:

    kim loại dùng để hàn