weld metal area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld metal area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld metal area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld metal area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weld metal area

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  diện tích mặt cắt mối hàn

  xây dựng:

  diện tích tiết diện đường hàn