weld interval nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld interval nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld interval giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld interval.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld interval

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khoảng cách hàn