weld gas butt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld gas butt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld gas butt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld gas butt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld gas butt

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hàn ga