weld continuous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld continuous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld continuous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld continuous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld continuous

    * kỹ thuật

    mối hàn liên tục