weld arc length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld arc length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld arc length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld arc length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld arc length

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ dài hồ quang hàn