triangular wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular wave

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sóng tam giác