triangular soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular soil

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tam giác phân loại đất