triangular shed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular shed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular shed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular shed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangular shed

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kho hình tam giác