triangular load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangular load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangular load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangular load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • triangular load

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tải trọng hình tam giác

  toán & tin:

  tải trọng tam giác