pipe union nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe union nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe union giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe union.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe union

  * kỹ thuật

  chi tiết nối ống

  đầu nối ống

  khớp nối ống

  mối nối ống

  xây dựng:

  mối nối ống có ren