pipe strap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe strap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe strap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe strap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe strap

  * kỹ thuật

  cái kẹp ống

  dây đai ống

  vòng kẹp nối ống

  cơ khí & công trình:

  vòng kẹp treo ống