pipe shell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe shell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe shell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe shell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe shell

    * kỹ thuật

    vỏ bọc ống