pipe sections nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe sections nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe sections giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe sections.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe sections

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  các đoạn ống

  điện lạnh:

  ống cách nhiệt