pipe fittings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe fittings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe fittings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe fittings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe fittings

  * kỹ thuật

  khớp nối ống

  khuỷu ống

  xây dựng:

  phụ tùng đường ống

  phụ tùng ống

  hóa học & vật liệu:

  phụ tùng lắp ống