pipe fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe fitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe fitting

  * kỹ thuật

  lắp đặt/ sửa chữa đường ống

  mối nối ống

  xây dựng:

  đoạn nối ống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pipe fitting

  Similar:

  pipefitting: fitting consisting of threaded pieces of pipe for joining pipes together