pipe elbow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe elbow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe elbow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe elbow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe elbow

    * kỹ thuật

    khuỷu ống