pipe drainage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe drainage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe drainage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe drainage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe drainage

    * kỹ thuật

    ống tiêu