pipe dolly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe dolly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe dolly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe dolly.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe dolly

    * kỹ thuật

    ô tô:

    xe chở ống