pipe diameter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe diameter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe diameter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe diameter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe diameter

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường kính ống