pipe coupling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe coupling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe coupling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe coupling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe coupling

  * kỹ thuật

  đầu nối ống

  khớp nối ống

  khuỷu ống

  nối ống

  sự nối ống

  hóa học & vật liệu:

  đầu nối ống (cần khoan)

  xây dựng:

  măng song liên kết ống

  mối ống