pipe capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe capacity

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thông lượng của ống