pile work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile work

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công trình trên cọc nước