pile dike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile dike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile dike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile dike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile dike

    * kỹ thuật

    đê có cọc cừ

    xây dựng:

    đê cọc