pile pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pile pier

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cầu tàu trên nền cọc

  mố đầu cọc

  trụ đầu cọc