pilea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pilea

    low-growing tropical perennials grown for their stingless foliage

    Synonyms: genus Pilea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).