genus pilea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus pilea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus pilea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus pilea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus pilea

    Similar:

    pilea: low-growing tropical perennials grown for their stingless foliage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).