pilea pumilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilea pumilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilea pumilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilea pumilla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pilea pumilla

    Similar:

    richweed: a plants of the genus Pilea having drooping green flower clusters and smooth translucent stems and leaves

    Synonyms: clearweed, dead nettle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).