pilea microphylla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilea microphylla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilea microphylla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilea microphylla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pilea microphylla

    Similar:

    artillery plant: tropical American stingless nettle that discharges its pollen explosively

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).