artillery plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artillery plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artillery plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artillery plant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artillery plant

    tropical American stingless nettle that discharges its pollen explosively

    Synonyms: Pilea microphylla

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).