pile point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile point

    * kỹ thuật

    mũi cọc