pileus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pileus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pileus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pileus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pileus

    * kinh tế

    mũ nấm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pileus

    Similar:

    cap: a fruiting structure resembling an umbrella or a cone that forms the top of a stalked fleshy fungus such as a mushroom