piles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piles.

Từ điển Anh Việt

  • piles

    * danh từ

    bệnh trự

Từ điển Anh Anh - Wordnet