galvanic pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galvanic pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galvanic pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galvanic pile.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • galvanic pile

    Similar:

    voltaic pile: battery consisting of voltaic cells arranged in series; the earliest electric battery devised by Volta

    Synonyms: pile

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).