galvanic couple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galvanic couple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galvanic couple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galvanic couple.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • galvanic couple

  * kỹ thuật

  cặp điện phân

  điện lạnh:

  cặp ganvanic

  điện:

  sự ghép ganvanic

  sự ghép trực tiếp